fbpx

Estatuts

Donatius

La Fundació Josep Irla és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1084, que desenvolupa activitats relacionades amb l’estudi i el desenvolupament del pensament polític, econòmic, social i cultural dels Països Catalans.

Si vols fer una donació per donar suport al projecte de la Fundació Josep Irla, pots adreçar-te a [email protected]

La Fundació Josep Irla té reconeguts els beneficis fiscals establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, modificats pel Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

Pel que fa a les persones físiques, a partir de l’1 de gener de 2024, la normativa estableix les següents variables: 1. Els primers 250€ tenen una deducció aplicable a l’IRPF del 80%. L’excés sobre els 250€, té una deducció del 40% 2. S’incentiva la fidelització de les donacions. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 250€, serà el 45%.

A aquests percentatges cal afegir la deducció en la quota de l’IRPF del 15% de la quantitat donada, prevista a la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica. Aquesta deducció és aplicable a les donacions fetes a la fundació pel fet de tenir entre les seves finalitats la del foment de la llengua catalana.

Registre grups d'interès

La Fundació Josep Irla està inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb número d’identificador 618

Entitats col·laboradores