Patronat

Equip tècnic

Josep Vall →

Director executiu

Lluís Pérez →

Director acadèmic

Equip tècnic de la Fundació Josep Irla

Rosa Cuenca →

Coordinadora de la Casa Irla

Equip tècnic de la Fundació Josep Irla

Guillem Dorca →

Coordinador

Equip tècnic de la Fundació Josep Irla

Joan Almacellas →

Cap d'administració

Equip tècnic de la Fundació Josep Irla

Carla Genís →

Tècnica de comunicació

Pere Sàbat →

Tècnic de projectes

Equip tècnic de la Fundació Josep Irla

Carme Pujol →

Tècnica d'imatge

Equip tècnic de la Fundació Josep Irla

Lourdes Masdeu →

Tècnica d'administració