Descarregar (PDF) ↓


Treballar i decidir

Estudi elaborat per Montserrat Palet en què s’estudien diferents formes de participació dels treballadors i treballadores en la direcció i gestió de les empreses, tant des d’un punt de vista teòric com comparant diversos casos europeus. Aquest treball ha estat elaborat conjuntament amb el Centre Maurits Coppieters.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·leccióConciliació i corresponsabilitat. Una perspectiva feministaMatrimonis forçats i polítiques de prevencióGovernança cultural, identitat i territoriImmigració i independència.
Els casos del Quebec, Escòcia i Catalunya