fbpx

Textos polítics

Descarregar (PDF) ↓

5. Els Drets Humans

Introducció als «drets humans» a partir dels tres textos —la Declaració universal dels drets humans (París, 1948), el Pacte internacional dels drets civils i polítics (Nova York, 1966) i el Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals (Nova York, 1966)— que donen forma al principal text de referència de l’Organització de les Nacions Unides: la Carta internacional dels drets humans. La publicació d’aquests textos va precedida d’una síntesi de l’evolució del drets humans des del seu origen fins els nostres dies, la qual ens serveix per aproximar-nos al significat contemporani d’un dels principis bàsics de l’esquerra nacional.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·lecció10. Cooperativisme9. L’europeisme8. La diversitat cultural7. La laïcitat