fbpx

Textos polítics

Descarregar (PDF) ↓

7. La laïcitat

Introducció a la «laïcitat» a partir de dos textos de referència de caràcter internacional: la Declaració sobre l’eliminació de totes les formes d’intolerància i de discriminació basades en la religió i les creences (Nova York, 1981) i la Declaració universal sobre la laïcitat en el segle XXI (París, 2005). La publicació d’aquests textos va precedida d’una síntesi de l’evolució de la laïcitat des del seu origen fins els nostres dies, la qual ens serveix per aproximar-nos al significat contemporani d’un dels principis bàsics de l’esquerra nacional.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·lecció10. Cooperativisme9. L’europeisme8. La diversitat cultural6. El pacifisme