fbpx

Textos polítics

Descarregar (PDF) ↓

8. La diversitat cultural

Introducció a la «diversitat cultural» a partir de dos textos de referència de caràcter internacional: la Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural  (París, 2001) i la Declaració de Friburg sobre els drets culturals (Friburg, 2007). La publicació d’aquests textos va precedida d’una síntesi de l’evolució de la diversitat cultural des del seu origen fins els nostres dies, la qual ens serveix per aproximar-nos al significat contemporani d’un dels principis bàsics de l’esquerra nacional.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·lecció10. Cooperativisme9. L’europeisme7. La laïcitat6. El pacifisme