fbpx

Textos polítics

Descarregar (PDF) ↓

6. El pacifisme

Introducció al «pacifisme» a partir de dos textos de referència de caràcter internacional: la Declaració i programa d’acció sobre una cultura de pau (Nova York, 1999) i l’Agenda de la Haia per la pau i la justícia al segle XXI (la Haia, 1999). La publicació d’aquests textos va precedida d’una síntesi de l’evolució del pacifisme des del seu origen fins els nostres dies, la qual ens serveix per aproximar-nos al significat contemporani d’un dels principis bàsics de l’esquerra nacional.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·lecció10. Cooperativisme9. L’europeisme8. La diversitat cultural7. La laïcitat