fbpx

Textos polítics

Descarregar (PDF) ↓

3. L’ecologisme

Introducció a l’«ecologisme» a partir de dos textos de referència de caràcter internacional: la Declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992) i la Carta dels Verds del món (Canberra, 2001). La publicació d’aquests textos va precedida d’una síntesi de l’evolució de l’ecologisme des del seu origen fins els nostres dies, la qual ens serveix per aproximar-nos al significat contemporani d’un dels principis bàsics de l’esquerra nacional.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·lecció10. Cooperativisme9. L’europeisme8. La diversitat cultural7. La laïcitat