fbpx
Descarregar (PDF) ↓


09. Les oportunitats de la crisi

Portal

Una nació ambiciosa

Finestra

El sistema electoral a Catalunya
Raül Escobar
Els think tanks. Una aproximació terminològica i històrica
Francesc Ponsa

Connexions

Crisi econòmica o crisi de model de creixement?
Maria Àngels Cabasés
Les tres potes de l’empresa
Josep Gonzàlez
Estratègies empresarials inovadores per a sortir reforçat d’una recessió
Oriol Amat Salas
El debat social sobre la flexiguretat i el seu impacte en la crisi del Dret del Treball
Miquel Àngel Falguera Baró
De la fàbrica d’Espanya a proveïdor del món
Ramon Aymerich

Connexions – Navegador

Com es reinventa un país? Aprenent del cas de Finlàndia
Àlex Ruiz

Connexions – Bloc

Aprofitar la crisi per avançar
Isabel Nonell

Fòrum

Josep Lagares: “Deixem de flagel·lar-nos parlant de crisi. Tot són reptes que es poden solucionar”. Una conversa amb Josep Huguet
Bàrbara Lligadas

Full de Càlcul

Les cooperatives i la responsabilitat social de les empreses en un moment de canvi
Xavier López

Explorador

Els nombrosos reptes de la Sud-àfrica de Zuma
Antoni Castel

Arxiu

La inserció de les dones a la vida pública i política durant la Segona República (1931-1939)
Natàlia Navarro

Xarxa

“Geografía humana” de Joan Romero
Pilar Benejam
“Matanza y Cultura” de Victor Davis Hanson
Enric Calpena
“El Casalot” de Charles Dickens
Joan Solà
“Els Pagesos” de Josep Pla
Ferran Sáez

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·lecció

Revista Eines 33 sobre educació

33. L’educació: pilar del bé comú



32. Dissidències sexuals



31. Els drets civils sota amenaça

nació, democràcia, llibertat, diversitat

30. La nació al segle XXI: replegament o evolució?