fbpx

2017

La Beca Postdoctoral Irla d’Anàlisi i Pensament Social per al curs 2017-2018 s’ha atorgat a la Dra. Isabel Vilaseca. El projecte, que desenvoluparà a la Universitat Rovira i Virgili (URV), es titula “Consultes populars sobre decisions públiques amb efectes multiespacials i transgeneracionals: qüestions sobre legitimitat i la delimitació del demos”. El projecte s’emmarca en el grup de recerca “Territori, ciutadania i Sostenibilitat”, dirigit pel Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la URV. Vilaseca proposta abordar, des d’una perspectiva jurídico-filosòfica, un seguit de qüestions problemàtiques referents a la legitimitat de la ciutadania per participar mitjançant consultes populars dirigides a sotmetre a votació un determinat tipus de decisió pública, arran de casos polèmics com el Barcelona World.

Comparteix aquesta noticia