Descarregar (PDF) ↓


Immigració i independència.
Els casos del Quebec, Escòcia i Catalunya

Estudi elaborat per Núria Franco-Guillén en què es reflexiona sobre el rol de la immigració en els debats sobre la sobirania en el si de les nacions sense estat, analitzant els casos del Quebec, Escòcia i Catalunya. També presenta com es relacionen els conceptes d’immigració i nacionalisme sense estat, donades les implicacions teòriques i sociopolítiques que aquest vincle fa aflorar.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·leccióConciliació i corresponsabilitat. Una perspectiva feministaMatrimonis forçats i polítiques de prevencióGovernança cultural, identitat i territoriEls municipis del benestar. Model nòrdic i nou país