fbpx

Papers

Descarregar (PDF) ↓

03. Fiscalitat europea i mercat únic

Aquest informe té com a objectiu explicar quin ha estat el procés d’harmonització fiscal en l’àmbit de la Unió Europea, arran de les distorsions generades al mercat únic pels diferents sistemes fiscals dels Estats Membres. Per fer-ho s’analitzen l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit, tenint en compte les diferents peculiaritats de cada figura impositiva. A partir d’aquesta anàlisi s’han pogut extreure diferents propostes d’harmonització en consonància amb les darreres mesures presentades per la Comissió Europea, per tal de garantir un correcte funcionament del mercat únic i poder assolir els objectius europeus de generar ocupació, creixement i inversió.

Comparteix aquesta publicació