fbpx

Papers

Descarregar (PDF) ↓

02. L’extrema dreta, un fenomen europeu

L’objectiu d’aquest informe ha estat analitzar quina és la situació de l’extrema dreta a Europa i als Països Catalans. Per fer-ho, hem explicat quines són les seves característiques principals i els motius pel seu auge els darrers anys. En l’anàlisi, ens hem centrat a estudiar la seva presència i força tant als Es- tats Membres de la Unió Europea com al Parlament Europeu. A banda, hem analitzat també algunes de les conseqüències que té l’arrelament de l’extre- ma dreta a la Unió com pot ser la presència de terrorisme o accions violentes vinculades a la ultradreta i l’aplicació del seu ideari per part de la dreta tradi- cional. Per acabar hem presentat algunes iniciatives, tant en l’àmbit europeu com català, per a frenar o minimitzar aquest auge.

Comparteix aquesta publicació