fbpx

2016

Josep Alabern

El Jurat del Memorial Lluís Companys 2016, format per Toni Codina, Oriol Homs, Josep Huguet, Laura Pelay, Jordi Porta, Xavier Rubert de Ventós, Carles Sastre, Llorenç Serrano, Anna Simó, Jordi Via i Ricard Zapata, va decidir atorgar el premi, en l’Any Internacional de l’Entesa Global, en la seva categoria individual, a Josep Alabern i Valentí

per:

«Haver-se distingit en la seva llarga trajectòria —com a director d’Aigües de Manresa i actual conseller delegat del Consorci de les empreses públiques d’aigües de Catalunya— en la defensa d’una eficient gestió de la titularitat pública de l’aigua, havent dirigit totes les obres realitzades a la Sèquia de Manresa i a l’Agulla des de 1969 fins avui; per haver estès el model públic a la major part dels pobles del Bages; i per ser un defensor i eficient gestor de l’aigua com a bé públic front els riscos de privatització i abús de les situacions d’oligopoli per part d’algunes concessionàries».

Som Energia

El Jurat del Memorial Lluís Companys 2016, format per Toni Codina, Oriol Homs, Josep Huguet, Laura Pelay, Jordi Porta, Xavier Rubert de Ventós, Carles Sastre, Llorenç Serrano, Anna Simó, Jordi Via i Ricard Zapata, va decidir atorgar el premi, en l’Any Europeu pel Desenvolupament, en la seva categoria col·lectiva, a Som Energia

per:

«Ser una cooperativa que des de 2010 aposta clarament per la generació, consum equitatiu i sostenible d’energia, tot potenciant les energies renovables disseminades i promovent l’autoconsum energètic; per ser una mostra com des de la societat civil es prenen iniciatives que prefiguren un món nou; per les activitats de sensibilització sobre l’impacte del sector energètic en la sostenibilitat i l’escalfament global, per ser un creixent instrument; per restar poder a les grans corporacions energètiques; i per ser un agent actiu contra la pobresa energètica mostrant així una important vocació social».

Comparteix aquesta noticia