fbpx

1991

Comissió Diocesana d’Immigració – Càritas

Càritas treballa en tres eixos estratègics: l’acollida i l’acompanyament, la sensibilització i la denúncia. L’acollida és la raó de ser de l’entitat i l’eix central de la nostra actuació. El primer pas quan una persona demana ajuda en un dels centres és l’acollida. L’ajut integral es pot donar en set àmbits d’actuació o programes: acollida i acompanyament, que és transversal ja que la persona atesa està acompanyada en tot el procés per un treballador social; famílies i infància; sense llar i habitatge; formació i inserció sociolaboral; migració; gent gran i ajuda a les necessitats bàsiques. Els programes s’articulen a través de serveis, que són agrupacions de projectes segons l’enfocament de l’atenció que es dóna.

Comparteix aquesta noticia