fbpx

Eines 30. La nació al segle XXI: replegament o evolució?

Descarregar (PDF) ↓

El concepte de nació, avui

Salvador Giner i Oriol Homs . Sociòlegs

La nació no és una construcció immutable, petrifi cada, inerta, sinó que per defi nició és un objecte viu, fet de gent que hi vol pertànyer. I és que tota nació està feta de persones. I com totes les persones, les nacions evolucionen. Per això la catalanitat no ha deixat mai de moure’s, d’adaptar-se als nous temps, d’empeltar-se amb les identitats nouvingudes… i tot per continuar exercint la funció social de tota nació: cohesionar la societat construint una consciència col·lectiva.

Comparteix aquest article