Rastres de futur
La cultura catalana del segle XXI

9 de maig , 18.30h
NOVES MIRADES, NOVES CRÍTIQUES
La crítica d’art, entesa com a prescriptora i avaluadora de la qüestió cultural, ha quedat relegada dels grans mitjans de comunicació. La mateixa figura de la crítica cada dia és més difosa i de vegades el mateix artista o creador agafa el rol que tradicionalment ha ocupat el crític. D’altra banda, què ha de ser un crític, un entès en art, un entès en el funcionament de la burocràcia de l’art? Ha de ser realment un avaluador de les polítiques culturals? La crisi econòmica i política que vivim ha qüestionat inevitablement l’art així com els seus actors. Els diaris generalistes cada vegada aposten menys per aquest tipus de periodisme però tot i així el planter de crítics creix. Aquest debat vol plantejar quin és el paper de la crítica d’art en relació al públic i al creador. Ha de ser simplement un enllaç, una manera d’entendre l’obra i explicar-la o ha d’avaluar-la? Quin ha de ser el seu camí? Té futur la crítica d’art a Catalunya?

Inscriu-t'hi