General

Dissabte 4 de maig a les 19 h conferència sobre la maçoneria

Amb les diferents conferències dels experts en la matèria Albert Carerach, Mar Sánchez i Andrés Cascio.

Com la Francmaçoneria en el segle XXI, pot continuar influint en la construcció de l’individu amb Albert Carerach

La Francmaçoneria regular és una escola de moral i ètica, que a partir d›un peculiar model de símbols i al·legories pretén formar homes millors, per si mateixos i per la societat.

Avui en el segle XXI, encara aquest sistema és perfectament vàlid i capaç d›abastar els reptes de valors que els nostres ciutadans necessiten.

La Francmaçoneria pot ajudar a la construcció de l’home, des de la tradició, per afavorir que tingui un coneixement de si mateix que li permeti construir-se com un home millor per ell mateix, una persona amb més valors pels seus semblants i per la societat.

La tradició no és res que calgui evolucionar amb els temps, ja que els valors que han servit per construir el millor de les nostres societats, segueixen tenint la mateixa vigència per construir la societat actual. La francmaçoneria permet donar eines als homes, per poder fer aquesta construcció.

La maçoneria una forma de vida Amb Mar Sánchez

Com la Maçoneria va formant part intrínseca de la nostra vida, no podent-se separar d’aquesta… aprofundint en la raó de ser d’una Maçoneria Femenina avui, en la seva història, la seva situació en el moment actual i en el futur de la Maçoneria en general, en aquest segle XXI, podem aportar alguna cosa amb els nostres valors en aquest moment tan convuls, de canvi de paradigma, tant econòmic com social?

El renovat valor del pensament lliure i la maçoneria liberal Amb Andrés Cascio

La Maçoneria Liberal renova la reflexió i l’anàlisi especulativa a través del llenguatge simbòlic que, provenint d’una molt antiga tradició clàssica assentada en els misteris de fa tres segles, ens condueix a un debat sobre els valors, drets i obligacions dels éssers humans.

La Maçoneria Liberal per a l’home i la dona d’avui, que pateix constants situacions d’índole personal i tot tipus de pressions de l’entorn social, la maçoneria liberal aporta el mètode per a un millor desenvolupament humà. Diu Otaola: “La Maçoneria és, al meu parer, fonamentalment una metodologia, com la filosofia, i té la mateixa arrel: l’amor a la saviesa. Per tant, de la mateixa manera que la Filosofia, la Maçoneria no té una unitat doctrinal.

La utopia maçònica serà, per a molts intel·lectuals europeus, un ideal a tenir en compte a tall de far, guia i referència en les seves vides quotidianes. Ideals que faran de la praxi maçònica un vehicle àgil cap a vies de superació, tant en l’àmbit privat com en el cercle social freqüentat per cada iniciat.