General

Presentació del llibre “El tren de les 17.14” de Ferran Requejo

El proper dissabte a les 19:00h es presentarà a la Casa Irla el llibre “El tren de les 17.14 Democràcia, pluralisme, benestar, independència” de Ferran Requejo.

Aquest llibre es basa en les anàlisis sobre diferents aspectes que incideixen en l’actual procés polític de Catalunya (2010-2017), tant en relació amb la pràctica institucional de les democràcies actuals com en relació amb la teoria democràtica sobre les relacions entre legalitat i legitimitat, drets individuals i drets col·lectius, democràcia i estat de dret, o sobre la legitimitat de les secessions en sistemes liberal-democràtics.

El llibre està estructurat en quatre capítols cronològics que recullen articles publicats en mitjans de comunicació, principalment a La Vanguardia i l’Ara. Cadascun d’aquests capítols està precedit d’un resum descriptiu dels principals fets del procés polític actual, incloent-hi un repàs sintètic de la política internacional del període. Unes cites de Shakespeare que recorren el llibre ens recorden que en política convé no quedar atrapats en els laberints de les abstraccions, sinó analitzar

sempre els casos concrets, especialment per la informació empírica i moral diferenciada que arrossega cadascun (història, aspectes institucionals, cultura política, context internacional, etc)