EXPOSICIÓ ITINERANT

El valencianisme republicà és producte del conjunt d'idees, llibres, publicacions, entitats, iniciatives, fets i personatges que des de mitjans del segle XIX reivindiquen els trets nacionals del poble valencià i la seua vinculació amb la resta de terres de llengua catalana, i van lligant progressivament el seu futur en llibertat a un projecte democràtic de renovació cultural, cívica i política d'arrels republicanes.

La història del valencianisme republicà és la crònica del lent despertar d'un poble silenciat, de la lluita per la recuperació lingüística, cultural i nacional del País Valencià. D'una lluita conduïda a través de l'acció cultural, cívica i política.

Aquesta exposició itinerant ret homenatge a totes les generacions de valencianistes que han protagonitzat aquesta lluita.


Fundació Josep IrlaOpuscle
2,1 Mb
Exposició
completa

11,4 MbCrèdits

Introducció

1
Les arrels populars:
premsa satírica
i sainets

2
Les arrels cultes:
Romanticisme
i Renaixença
literària
3
El primer
valencianisme
polític

4
Una força emergent5
L'embranzida
cívica

6
Les Normes
de Castelló

7
L'eclosió
republicana

7 b8
La lluita
per l'Estatut
d'autonomia9
La primavera
cultural
9 b

10
La Guerra Civil
11
La Conselleria
de Cultura del
Consell Provincial
de València
12
Repressió i exili
13
La resistència
cultural14
L'explosió fusteriana