Rastres de futur
La cultura catalana del segle XXI


6 de juny, 18.30h

NOUS FORMATS DEL PERIODISME
L’adveniment de les noves tecnologies ha implicat un canvi radical en les maneres de fer periodisme. L’antic esquema de grans capçaleres i revistes que acollien un nombre creixent de periodistes ha anat mutant amb la digitalització del sector. A causa del caos informatiu que suposa Internet, i el fàcil accés a tot tipus d’informació fan que la feina del periodista hagi de ser una altra: olorar, degustar, viure i saber què s’ha dit. El periodista ha d’ordenar la informació per tal de no sumir el lector en un caos constant d’informació. D’altra banda, la falta de barreres d’entrada que generen les noves tecnologies, permeten la proliferació de blogs i revistes altament especialitzades. Aquests canvis han generat una nova generació de periodistes amb els seus propis mitjans. Quin futur tindrà el periodisme? Què han de fer els nous periodistes? Quin és el futur dels periodistes a Catalunya?

Inscriu-t'hi