Rastres de futur
La cultura catalana del segle XXI


12 de juny, 18.30h

ELS LLIBRES DEL SEGLE XXI
El sector editorial i els escriptors han vist canviar radicalment el seu ecosistema en les últimes dècades. Grans empreses han aconseguit arraconar les petites llibreries, alhora que llibreries històriques han tancat les seves portes a Barcelona. Tot i així en els últims anys ha aparegut un boom de noves editorials en català i en menor mesura, empreses joves han aconseguit entrar en el panorama cultural català. En el cas de les llibreries trobem a La Impossible o Nollegiu. En el cas de les editorials, Les males herbes, Edicions Poncianes o Edicions Periscopi són iniciatives sorgides en plena ciris i que entenen el mercat català com el seu preferencial. D’altra banda, trobem a escriptors com ara Jorge Carrión o Jordi Coromines que alternen l’escriptura amb la crítica literària en el context català, sempre amb una visió universal del fet literari. Aquest debat vol entendre els camins de la literatura i les editorials catalanes en el nou segle. Des d’una visió tant editorial com d’autoria, per entendre les dinàmiques del nou joc literari. Amb els diferents agents del sector, procurarem entendre el seu estat actual i cap a on avança el sector literari i editorial. Tenen futur els llibres a Catalunya?

Inscriu-t'hi