Descarregar (PDF) ↓


Un nou mercat energètic per a un nou país

Estudi elaborat per Sergio Ugarte i Monique Voogt que radiografia el mercat energètic català i analitza els efectes de les polítiques energètiques de l’Estat espanyol i de la UE per posteriorment dissenyar els pilars que haurien de guiar el sector energètic de la República catalana.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·leccióConciliació i corresponsabilitat. Una perspectiva feministaMatrimonis forçats i polítiques de prevencióGovernança cultural, identitat i territoriImmigració i independència.
Els casos del Quebec, Escòcia i Catalunya