Equip tècnic

Josep Vall →

Director executiu

Lluís Pérez →

Director acadèmic

Rosa Cuenca →

Coordinadora de la Casa Irla

Arnau Albert →

Coordinador

Joan Almacellas →

Administració

Aida Martori →

Tècnica de comunicació

Jordi Seguer →

Tècnic de formació

Eulàlia Solé →

Tècnica d'entorn

Pere Sàbat →

Tècnic de projectes