Patronat

Equip tècnic

Josep Vall →

Director executiu

Lluís Pérez →

Director acadèmic

Rosa Cuenca →

Coordinadora de la Casa Irla

Arnau Albert →

Coordinador

Joan Almacellas →

Administració